Preus

Excursió per places mig dia

Fins al 22 de Juny: 45 € per persona.

Des del 23 de juny, juliol i setembre: 50 € per persona

Agost: 60 € per persona

Mig dia exclusiva:

Fins al 22 de Juny: 400 €

Des del 23 de juny, juliol i setembre: 450 €

Agost: 500 €

Dia complet exclusiva:

Fins al 22 de Juny: 800 €

Des del 23 de juny, juliol i setembre: 850 €

Agost: 900 €